|  ورود به سايت   |  چهارشنبه 29 10 1395
 
 
معرفی مدیر عامل

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زنجان

معرفي مدير عامل

نام نام خانوادگي :   علي محمدي

تحصیلات : فوق ليسانس

سوابق مدير :

مدير عامل سازمان آتش نشاني شهرداري زنجان

مدير عامل سازمان اتوبوسراني شهرداري زنجان

مدير عامل سازمان تاكسيراني شهرداري زنجان

مدير عامل سازمان بازيافت شهرداري زنجان

مدير امور اداري شهرداري زنجان

مدير خدمات شهري شهرداري زنجان

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري زنجان

معاون خدمات شهري شهرداري زنجان

 مدير عامل سازمان آتش نشاني شهرداري زنجان (هم اكنون )