ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

آموزش شهروندی

نكات ايمني در خصوص چهارشنبه سوري

چهارشنبه سوري ، رسم ديريني است که ايرانيان در طول سال ها با آتش بازي و رسومي مثل قاشق زني و پريدن از روي آتش آن را حفظ کرده اند. اين شب بر اساس اين سنت، شب گرفتن سرخي ها به عنوان سمبل نشاط و شادي و شب وانهادن زردي هاي سستي و غم است. اما متاسفانه چندسالي است که بر اين سنت هاي لطيف ايراني، انفجار و نارنجک و مواد محترقه هم اضافه شده و لطافت و صميميت اين سنت تاريخي را تحت الشعاع قرار داده است.

استفاده از مواد آتش بازي هرگز به طور کامل ايمن نيست، حتي در صورتي که کاملاً مراقبت صورتگيرد. حوادث نه تنها ممکن است براي کساني که از آن استفاده مي کنند به وجود آيد، بلکه براي کساني که اين مواد را درست مي کنند نيز ممکن است اتفاق بيفتد. هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد. 

خانواده ها در آموزش و پیشگیری از حوادث نقش مهمی را ایفاء می کنند. ممکن است موضوع ایمنی و پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه سوری، در بدو امر برای گروه سنی نوجوانان زیاد جالب نباشد، چرا که آنها مجبورند مقداری محدودیت در ترقه بازی، فشفشه بازی وآتش بازی خود متحمل شوند ولی می توان با نشان دادن این موضوع که این امر با زندگی آنها مرتبط است، آموزش در این زمینه را برای آنها جالب تر کرد. حادثه برای هرکسی اتفاق می افتد. در برخی حوادث افرادی کشته شده یا به شدت آسیب می بینند. اما از بروزاغلب حوادث از جمله حوادث چهارشنبه سوری میتوان جلوگیری کرد.

باید کودکان و نوجوانان را تشویق کرد که از حوادث درک خوبی داشته باشند. باید به آنها آموزش داد که آنها در مقابل مواد محترقه و منفجره وآتش بازی آسیب پذیر هستند. آموزش آسیب پذیری در مقابل خطرات مذکور، از اهمیت خاصی برخوردار است.

توصيه هاي ايمني

والدین در تهیه وسایل آتش بازی بی خطر فرزندانشان را همراهی نمایند. کودکان به هیچ عنوان شخصاَ نباید از مواد آتش بازی و محترقه استفاده نمایند.

- کليه موادي که در نارنجک، ترقه، منور و ساير مواد آتش زا و محترقه استفاده مي شوند، از مواد منفجره و آتش گير هستند که ماده اي خطرناک است و صدمات جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.

- اين مواد خاصيت خودبه خودي آتش گيري و انفجاري دارند. لذا از نگهداري آنها حتي به مقادير بسيار کم در منازل، زيرزمين، محل کار و... جداً خودداري کنيد.

- ازحمل مواد محترقه و آتش گير و انفجاري حتي به مقادير بسيار کم، در جيب لباس و کيف جداً خودداري کنيد.

-کودکان و نوجوانان از اقشار آسيب پذير هستند ،استفاده از اين مواد توسط آنان خطرات جدي به همراه داشته، سلامت آنان را به خطر انداخته و مرگ را به دنبال خواهد داشت.

- درصورت نگهداري مواد آتش بازي، حتي کم خطر حتماً آن را در جاي خشک و خنک نگهداري کنيد.

-بقاياي مواد آتش بازي را سريعاً جمع آوري نکنيد. حتماً 15 تا 20 دقيقه صبر کنيد.بعد آن را جمع آوري کرده و در يک سطل محتوي آب بريزد و سپس دفع کنيد.

- درصورت داشتن مواد محترقه و انفجاري حتماً از آن در بيرون از خانه و دور از محل مسکوني و مكان هايي  که علف هاي خشک و درختان موجود هستند، استفاده کنيد.

-هميشه در مواقع آتش بازي جهت اطفاء حريق، آب در دسترس داشته باشيد.

- موادآتش بازي (محترقه و انفجاري) را از محل هايي که مطمئن هستند خريداري کنيد. اين مواد را از افراد دست فروش تهيه نکنيد.

-کودکان به هيچ عنوان شخصا نبايد از مواد آتش بازي و محترقه استفاده نمايند.

- موادآتش بازي (منفجره و محترقه) را به طرف افراد ديگر پرت نکنيد.

-هيچگاه مواد آتش بازي را در جيب خود نگذاريد، زيرا ضايعات جبران ناپذير به همراه خواهد داشت.

-هيچگاه مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را در ظروف شيشه اي يا فلزي قرار ندهيد،زيرا در صورت انفجار ذرات شيشه يا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جاني خواهد شد.

-هيچگاه براي چاشني از الکل براي آتش گيري مواد استفاده نکنيد.

- براي نگهداري از مواد منفجره و محترقه، آن را به طور ايمن در يک جعبه و دور از سايرمواد آتش گير يا گرما و الکتريسته و .... قرار دهيد.

-هيچگاه ماده محترقه و منفجره اي که يک بار استفاده شده است را مجدداً استفاده نکنيد.

- ازآتش زدن لاستيک، هيزم، کارتن خالي و امثال آن چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر، کوچه و خيابان خودداري نماييد.

-پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روي درخت ها، بام و بالکن منازل از عوامل عمده بروز آتش سوزي است. شايسته است به طور جدي از انجام آن بپرهيزيد.

-صاحبان فروشگاه هاي مواد شيميايي و رنگ فروشي ها از فروش هر گونه مواد آتش زا ومواد شيميايي خطرناك به کودکان و نوجوانان جداً خودداري نمايند.

- ازريختن مواد سريع الاشتعال مانند نفت، بنزين و غيره بر روي مواد آتش گير جداًخودداري شود. همچنين از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپري، حشره کش هاو غيره بر روي آتش خودداري شود.

- حتي الامکان وجود يک کپسول خاموش کننده ي آتش پودري در نزديک محوطه آتش ضروري است .

- درصورت امکان يک شيلنگ آب در نزديکي محوطه آتش آماده گردد تا در صورت لزوم، بتوان ازآن استفاده نمود. حتماً قبل از ترک محل، از خاموش شدن آتش مطمئن شويد.

از سوزاندن وسایلی چون کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتشزا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و مانند آنجداً خودداری نمایید.

ازبرپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پستهای برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز وپارکینگهای عمومی پرهیز کنید.

ازبرپایی آتش های حجیم و غیرقابل مهار خودداری کنید .

ازمکان هایی که از مواد محترقه در آن استفاده می شود دوری کنید. شما می توانید از عینکهای محافظ یا حداقل عینک های طبی خود استفاده کنید.

- ازنزديک شدن به موادي که براي انفجار يا احتراق آماده کرده اند، دوري کنيد، زيرا خطراز دست دادن عضوي از بدن و يا مرگ را به همراه خواهد داشت.
هر ساله شاهد حوادث رقت آوري در ايام چهارشنبه سوري از جمله سوختگي هاي شديد، ازدست دادن چشم يا پاره شدن پرده گوش هستيم. اين مواد را شوخي نگيريد زيرا با زندگي خود بازي کرده ايد.

مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.

- در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردی دراسرع وقت با شماره تلفن ۱۱۵ مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و ۱۲۵ ستادفرماندهی سازمان آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیقا اطلاع دهید.

**بیایید شور و شادی چهارشنبه سوری را با یک عمر غم و افسوس عوض نکنیم**

اداره آموزش سازمان آتش نشاني زنجان

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان